سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالرحمن نامدار – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
ربابه طالب زاده –

چکیده:

ورتکس اپتیکی نتیجه تکینگی فاز در یک موج نوری است که در آن جریان انرژی اطراف هسته ورتکس در یک جهت معین دوران می کند. در این مقاله ورتکس های اپتیکی در محیط های خود-کانونی ناهمگن با غیرخطیت مرتبه سوم (محیط کر) مطالعه می شود. برای حل معادله شرودینگر غیرخطی چند بعدی از روش وردشی استفاده می کنیم. نشان می دهیم که در این محیط ها بسته به مقدار انرژی پالس، امکان تشکیل سالیتون های ورتکس دوپایا وجود دارد.