سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا وحدت – کارشناسی پژوهشگری اجتماعی
غلامرضا اکبریان – کارشناسی ارشد مدیریت
محمد نعیمی – کارشناسی ارشد مدیریت
وجیهه برهانی – کارشناسی مدیریت

چکیده:

مشخص نبودن روند فرایندهای کاری عدم حضور فرد مسئول در سرکار خود نامشخص بودن نفرات جانشین، عدم امکان پیگیری غیرحضوری امور از جملهنابسامانی هایی است که در بسیاری موارد در شرکت ها و به ویژه در بخش عمومی و ادارات دولتی شاهد آن هستیم شرکت گاز استان خراسان شمالی و واحد خدمات اداری این شرکت به عنوان یکی از واحدهایی که بیشترین سطح مواجهه interface را با مشتریان درون سازمانی – کارکنان – دارد نیز از این قاعده مستثنی نیست. مسئولین این واحد به دنبال اتفاق قابل تاملی که در ابتدای سال 1389 رخ داد و منجر به آن شد که همزمان هیچ یک از مسئولین این واحد در سرکار خود حضور نیابند به تدبیر موضوع پرداخت و اقداماتی را به منظور ساماندهی مراجعات درواحد خدمات اداری به انجام رساند و نتایج قابل توجهی را کسب نمود روشی علمی و ابتکاراتی که دراین تجربه مورد استفاده قرار گرفت مصداق کاربست تئوری های مدیریت در میدان عمل بروز نوآوری و حاوی نکاتی است که انتقال آن اموزنده و قابل تسری به سایر موضوعات و سایر واحدها خواهد بود همچنانکه این ایده تعمیم یافته و اقدامات مقتضی جهت ساماندهی مراجعات در سطح کل شرکت در دست اجرا است.