سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
خسرو افضلی بهبهانی – دکترای معماری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

امروزه محدود بودن ذخایر فسیلی و همچنین آلودگی های ناشی از مصرف این سوخت ها یک تهدید جدی برای جامعهمحسوب می شود و وضعیت انرژی جهان را در مرحله بحرانی قرار داده است. از آنجا که از نقطه نظر محیطی ساختمان ها بهعنوان مصرف کننده تقریبا نیمی از کل انرژی و مواد خام که در جهان مصرف می شود، به شمار می روند. جایگاه مهم انرژیهای تجدید پذیر، در کاهش آلودگی محیط زیست و مقابله با تغییرات اقلیمی از مواردی است که ورود به مباحث انرژی پاکرا ضروری می سازد. پژوهش حاضر که حاصل مطالعات کتابخانه ای بوده، آخرین دستاوردهای بشر را در زمینه نحوه ساخت وساز و تاثیر سامانه های فتوولتاییک را در بهینه سازی مصرف انرژی و نقش آنها در کاهش آلودگی های محیط زیست را تبیینمی نماید و به نظر می رسد استفاده از این سامانه ها می تواند راه حل چالش های عمده عصر کنونی از جمله افزایش تقاضایانرژی و آلودگی های زیست محیطی باشد.