سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی جعفری – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

فضای مجازی به عنوان یکی از ویژگی های زندگی مدرن تعریف می شود. و همانند هر پدیده ای که منافع و اثرات مثبتی بر زندگی بشر دارد، فضای مجازی دارای جنبه های منفی و ویرانگری نیز هست. امروزه ابزارهای فن آورینوینی مانند شبکه های رایانه ای و اینترنت به افقی تازه برای اعمال خشونت آمیز تروریست ها بر ضد امنیت اجتماعی در فضایی گسترده و بدون مرز تبدیل شده اند.بحث امنیت در جامعه شناسی در دو وجه امنیت فرد و امنیتجمع مطرح می شود. بر این اساس امنیت اجتماعی، یکی از اشکال امنیت جمع را در بر می گیرد. با در نظر گرفتن اجتماع به عنوان بستر زندگی که کلیه تعاملات در آن جاری است، با تحقق امنیت اجتماعی تمام مجموعه از امنیتبهره می گیرند. بنابراین، امنیت اجتماعی صرفا یکی از ابعاد امنیت ملی نیست و فقط وجه سیاسی ندارد. سایبرتروریسم به شکل تروریسم در فضای مجازی بر ضد امنیت اجتماعی شهروندان کشور عزیزمان ایران به عنوان یک تهدید جدی قابل توجه است. در این مقاله ما در صدد تشریح ابعاد مفهومی و ماهیت سایبر تروریسم و چگونگی تهدید آن بر ضد امنیت اجتماعی هستیم.