سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدصادق واحدی فرد – استادیار دانشگاه پیام نور
فریدون قادری – دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ تشیع، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نورمشهد، ایران
صفیه رمضانی – دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ تشیع، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نورمشهد، ایران
فاطمه السادات جلال نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ تشیع، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نورمشهد، ایران

چکیده:

انسان فطرتا کمال جو و دوستدار زیبایی است . اما گرایش به زیبای متفاوت از گرایش به تجملات است . برخی دچار مصرف گرایی شده، رفته رفته به تجمل گرایی می گرایند و سبک زندگی آنان دستخوش تغییر می شود . این مقاله بر آن است تجمل گرایی و سبک زندگی از نظر اسلام و عوامل بروز و گسترش تجمل گرایی و تاثیرات سوء این پدیده بر سبک زندگی جامعه مسلمان را مورد بررسی قرار دهد . بر اساس آموزه های دینی باروش توصیفی و تحلیلی چلوه ای از سبک زندگی اسلامی را ارائه دهد .