سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میثم غلامپور – کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی،دانشگاه پیام نور تهران، عضو انجمن ایرانی تاریخ

چکیده:

فرهنگ و سبک زندگی ایرانیان در چند سده گذشته با اعتقادات و باورهای به خصوص دینی آنها آمیختگی معناداری داشته است . دین همواره در شیوه زندگی مردم این سرزمین از نقش و تاثیری غیرقابل انکار برخوردار بوده است . در ایران عصر قاجار نیز طرز رایج استحمام ایرانیان به عنوان بخش مهمی از فرهنگ مردم که مجمومعه به هم پیوسته ای از رفتارها، آداب و رسوم بود نیز شامل همین قاعده می شد. فرهنگ استحمام ایرانی در آن عصر برخلاف امروز فراتر ز کارکرد بهداشتی مرسوم، بود نیز شامل همین قاعده می شد. فرهنگ استحمام ایرانی در آن عصر بر خلاف امروز فراتر از کارکرد بهداشتی مرسوم ، کارکردها و ابعاد مختلفی داشت که مجموع آنها در کنار هم از عوامل تمایز فرهنگ جامعه ما از سایر جوامع به شمار می رفت و یکی از مهم ترین این ابعاد ، بعد دینی این فرهنگ بود. فرهنگ استحمام از جنبه های متعدد تحت تاثیر اعتقادات مردم بود و پیوند عمیقی با فرهنگ بومی ایرانی- اسلامی داشت و هویت بخش بود. پزوهش حاضر درصدد بررسی و تبیین کارکردهای متنوع بر آمده از طرز معیشت ایرانی _ اسلامی فرهنگ استحمام و نقش دین در این فرهنگ بوده که می تواند به ما در فهم بهتر داشته های فرهنگی مان یاری رساند.