سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مینا مهربان دلوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد (تاریخ تشیع) دانشگاه پیام نور
مهری عربی یزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد (تاریخ تشیع) دانشگاه پیام نور
زهره سجادی اسلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد (تاریخ تشیع) دانشگاه پیام نور
محمدصادق واحدی فرد – استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده:

اسلام در تعالیم اخلاقی و اجتماعی خود صله رحم را بسیار با اهمیت قلمداد کرده است چرا که نقش مهمی را در ایجاد همبستگی و تحکیم پیوندهای اجتماعی میان اعضای شبکه به عنوان یکی از زیر مجموعه های کل ایفا می کند . این مقاله بر آن است تا مساله مهم اجتماعی معنوی صله رحم را بررسی نماید و درصدد پاسخ به این پرسش است که چرا نقش صله رحم امروزه بسیار کمرنگ شده است ؟ این پژوهش از روش تحلیلی – توصیفی بر اساس داده ها سود برده و نحوه و سبک زندگی تقلیدی را به مثابه علت تامه آسیب یاد شده یافته است .