سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جمال صفری – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامحسین اکبری – عضو هیئت علمی بخش متالورژی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر ک

چکیده:

دراین تحقیق از زمینه Al-Mg بهجای زمینه الومینیوم خالص در کامپوزیت Al/5Al2O3 استفاده و تاثیر ان بر سختی کامپوزیت قبل و بعد از انیلینگ مورد بررسی قرارگرفت تاثیر افزایش درصد الومینا به مقدار 5 ، 10 ، 15 درصد وزنی بر سختی در کامپوزیت Al-Mg/Al2O3 هدف دیگر این مقاله بودفرایند اسیاکاری در یک اسیای سیاره ای انرژی بالا تحت اتمسفر ارگون برای زمانهای 2 تا 20 ساعت انجام شد. سپس پودرهای پرس و در دمای 400 درجه سانت یگراد به مدت 45 دقیقه انیل شدند سختی نمونه ها توسط میکروسختی سنج اندازه گیری شد. میکروسکوپ نوری برای بررسی ریزساختار نمونه ها و تکنیک XRD برای تعیین اندازه دانه و تشخیص فازهای تشکیل شده استفاده شد. نتایج نشان داد که قبل از انیلینگ با افزایش زمان اسیا در نمونه های دارای منیزیم سختی افزایش بیشتری دارد بعد از فرایند انیلینگ نیز در نمونه های دارای منیزیم به دلیل منیزیم محلول در زمینه و تشکیل فاز Al3Mg2 کاهش سختی افت کمتری نشان میدهد افزایش مقدار الومینا تاثیر قابل توجهی در افزایش سختی نداشت.