سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس داده کاوی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد اموت – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه پیام نور تهران
سهیلا کرباسی – استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه گلستان
احمد فراهی – استادیار گروه علمی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه پیام نور

چکیده:

دانش داده کاوی فرایند کشف دانش پنهان درون داده ها است داده کاوی در سالهای اخیر بسیار توسعه یافته و هم اکنون در بسیاری از حوزه های مختلف مورد استفاده قرار میگیرد اما با در نظر گرفتن مزیتهای بیشمار داده کاوی، جمع اوری و تحلیل داده های شخصی حساس منجر به ایجاد نگرانیهایی درباره حفظ محرمانگی اطلاعات و حریم خصوصی افراد می شود بدین منظور الگوریتم های فراوانی توسعه یافته تا انجام فرایند داده کاوی با حفظ محرمانگی همراه شود در مقاله حاضر با درنظر گرفتن معیارهایی همچون متمرکز یا توزیع شده بودن داده ها و تغییرات اعمال شده برروی داده ها سطوحی جهت بکارگیری الگوریتم های مختلف داده کاوی با حفظ محرمانگی مطرح شده است براوردهای انجام شده می تواند به عنوان راهنمایی سریع جهت بررسی سطوح مختلف و الگوریتم های قابل استفاده در هر سطح مورد استفاده قرا رگیرد.