سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدعلی اکبر میرابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی پردیس دانشگاه علوم و تحقیقات ایلام

چکیده:

سلامت جنسی خانواده یکی از مقوله های مهم سلامت انسان محسوب می شود. از بعد روانشناختی سلامتجنسی خانواده می تواند تأثیر خوبی را بر روی ابعاد مختلف زندگی زناشویی بگذارد. ایجاد فضای صمیمانه وعاشقانه،تجربه های عاشقانه مشترک، تقویت روابط عاطفی و جنسی، توجه به نحوه آمیزش، ارگاسم همسراندر رابطه جنسی، ارتباط با فرزندان و در مجموع سلامت روان خانواده می توانند از سلامت جنسی خانوادهنشأت بگیرد. بنابراین پرداختن زوجین به ترمیم روابط خود با یکدیگر و تصمیم به ایجاد فضای همدلانه و درکصحیح از نیازهای عاطفی و جنسی می تواند به سلامت جنسی و سلامت خانواده بینجامد. سلامت روان خانوادهمی تواند متاثر از سلامت جنسی زوجین باشد. تخیله هیجانی زوجین در زمان رابطه زناشویی، معاشقه، توجهعاطفی، درک همدلانه و ایجاد فضای ممیمانه می تواند تضمین کننده رابطه عاطفی والدین با فرزندان و درک وپذیرش آنان باشد. همچنین ایجاد جو با نشاط در کنار اعضای خانواده می تواند از این مقوله تاثیر بپذیرد.