سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

محمود فتح آبادی – کارشناس معارف اسلامی آموزش و پرورش فارس

چکیده:

انسان بهعنوان یک موجود اجتماعی برای اینکه بتواند بدرستی درجامعه زندگی کند ودراین مسیر به سعادت و پیشرفت دست یابد نیاز به یک سری شرایط و دارد که مهمترین شرط آن داشتن سلامت بهداشت و روان است کسی که از سلامت روانی مناسبی برخوردار نیست نمی تواند با دیگران درتعامل بوده و به زندگی خود با امید و انگیزهادامه دهد لذا سلامت بهداشت و روان درزندگی فردی و اجتماعی افراد از جایگاه بسیاروالایی برخوردار است علم روانشناسی ثابت کرده است که دین و مذهب به عنوان یک مامن دررسیدن افرادبه سلامت و بهداشت روان نقش غیرقابل انکاری دارد و درمیان آموزه های دینی عبادت و ذکر خدا از جایگاه ویژه ای برخوردار است و درایجاد بهداشت روانی و آرامش روانی افراد نقش اساسی دارد که از میان نیز می توان به نماز به عنوان مهمترین نماد دین اشاره نمود ازنظر روانشناسان بیشتر بیماریهای روانی که ازفشارهای روانی و ناکامی های زندگی برمی خیزد درمیان افراد غیرمذهبی دیده می شود لذا هدف این مقاله اثبات نقش نماز درسلامت روان افراد خواهدبود.