سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای خانه ایرانی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایمان تازیکه لمسکی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس -گنبد کاووس-ایران

چکیده:

یکی از مهمترین ابعاد طراحی فضاهای مسکونی درایران پیش بینی حجاب درونی است حجاب در معماری ایرانی سابقه قبل از اسلام دارد و در معماری هخامنشی تحت جمشید، شوش و روزگار ساسانیان یافت می شود و اختصاص به بعد از اسلام ندارد خانه درونگرای ایرانی که در همه جای این سرزمین پراکنده است شاهد این مدعاست . به نظر می رسد معماری ایرانی از دیدگاه فرهنگی و اجتماعیدر برگیرنده معانی و مفاهیمی خاص است که نپرداختن به ظاهر و در عوض پرداختن به درون و حالات درونی افراد خانواده در آن دیده می شود تا جایی که درنمای بیرون گذرهای پر پیچ و خم دار با خشت و گل دارد ولی در درون دنیای پرکار و زیبایی را می افریند این مقاله سعی دارد به بررسی سابقه تاریخی وجود سلسله مراتب و حجاب در خانه های سنتی و معرفی فضاهای مرتبط با آن در معماری خانه سنتی ایرانی بپردازد.