سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدحسن یوسفی –
غلامرضا امیری –
محمدرضا ابوالحسنی –
محمدحسین کشاورز –

چکیده:

تولید فریتها به چند روش در ابعاد متفاوت صورت گرفته که روش بهینه در کنترل اندازه ها نیز تحقیق گردیده است .درادامه با روش شیمیایی توانسته فریت نیکل روی را با مقادیر متفاوت x، یعنی ۱>X> .برای (NixZn1-xFe2O4) دنبال نموده وخصوصیات نانو ساختاری آنها را تحلیل و بررسی نماییم. کنترل ریز دانه ها در این روش تحقیق و محدوده ابعاد nm 3-9 حاصل شده است همچنین دقت در اندازه وتوزیع یکنواخت ریز دانه ها با TEM و XRD مورد بررسی وسنجش قرار گرفته است . خصوصیات فیزیکی و مغناطیسی با TGA و VSM اندازه گیری شده که سوپرپارامغناطیس بودن ریز دانه ها را تایید می کند اثر دما پس از تولید و بهینه سازی و حذف ناخالصی ها نیز مورد مطالعه وپژوهش قرار گرفته که نتایج مطلوب در دما ۲۶۰درجه سانتیگراد نیز سنجش وتعیین گردیده است .