سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد شمسی – دانشگاه امام حسین (ع) دانشکده علوم پایه گروه شیمی
بزرگمهر مداح –

چکیده:

پلیمر رفع آلودگی – N,N دی کلروپلی استایرین سولفونامید از ماده اولیه استایرن طی مراحل مختلفی از قبیل پلیمریزاسیون سولفونه کردن کلروسولفونه کردنآمین دار کردن و کلردار کردن گروه های آمین سنتز شد ساختار محصولات هر مرحله بوسیله تکنیک FT-IR تایید شد و میزان کلرفعال این پلیمر با تست یدومتری تعیین گردید نانوالیاف کامپوزیتی این پلیمر از مخلوط پلی استایرن – N,N : دی کلروپلی استایرین سولفونامید با نسبت 1:5 در حلال DMF الکتروریسی شد کارایی این نانوالیاف به عنوان رفع آلودگی کننده بوسیله واکنش آن با 2- کلرواتیل اتیل سولفید شبه عامل تاولزای گوگردی دردمای اتاق تخمینزده شده اثر رفع آلودگی کنندگی این نانوالیاف توسط دستگاه GC بررسی شد میزان پایداری این نانوالیاف با اندازه گیری میزان از دست دادن کلرفعال درواحد زمان محاسبه شد پس از واکنش رفع آلودگی به منظور بازیابی کامل کلرفعال کامپوزیت مورد نظر با هیپوکلریت سدیم واکنش داده شد این نانوالیاف می تواند به مقیاس وسیع سنتز شده و به عنوان پوشش برای رفع آلودگی خود به خود از آلاینده های محیطی درلباسهای محافظ و پوشش تجهیزات و ادوات نظامی به کارگرفته شود