سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمحمدجواد آزمون – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
سهیلا غلامیان – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

سولفات مس 1 آبه با محلولی از تری سدیم سیترات دی هیدرات و کربنات سدیم درحضور سورفکتانت سدیم دودوسیل سولفات SDS واکنش داده شد سپس محصول بدست آمده با کاهنده ی گلوکز واکنش داده شد که درمدت زمان مناسب و با بازده و اندازه قابل قبول نانواکسید مس I به سادگی بدست آمد درمرحله بعد با حرارت دادن نانواکسید مس I بهراحتی نانواکسید مس II بدست آمد.