سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیمین تازیکه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود باشگاه پژوهشگران جوان
صاحبعلی منافی –
علی اصغر روحانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود گروه فنی مهندسی

چکیده:

درتحقیق حاضر نانوذرات اکسید قلع ایندیم ITO به روش سل ژل سنتز شد و هدایت الکتریکی آن در PH های مختلف مورد بررسی قرارگرفت نمکهای کلرید قلع و کلرید ایندیم ایزوپروپیلیک الکل و محلول آمونیاک به عنوان مواد اولیه مورد استفاده قرارگرفتند این نانوساختار به روش سل ژل درPHبرابر 10 ودمای 600 درجه تهیه شد بررسی فازی و اندازه ذرات توسط الگوی پراش XRD X مورد ارزیابی قرارگرفت نتایج ح اصل از XRD تشکیل نانوساختار اکسید قلع ایندیم را تایید می نماید اندازه نانوساختار برابر با 28nm بدست آمد همچنین مشاهده گردید با افزایش ph هدایت الکتریکی افزایش می یابد هدایت الکتریکی درحلال 1- پروپانول بیشتر از ایزوپروپیلیک الکل است.