سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرضیه جلیل پور – دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگاه مواد و انرژی مشکین دشت کرج ایران
امیرعلی یوزباشی – استادیار پژوهشگاه مواد و انرژی مشکین دشت کرج ایران
محمدعلی بهره ور – دانشیار پژوهشگاه مواد و انرژی مشکین دشت کرج ایران
کامران احمدی – استادیار پژوهشگاه مواد و انرژی مشکین دشت کرج ایران

چکیده:

اکسید سریم یکی از اکسیدهای کمیاب سودمند است که بدلیل خواص منحصر به فردش کاربردهای فراوانی به خصوص در پیل های سوختی اکسید جامد و کاتالیست ها پیدا کرده است دراین بررسی نیز با استفاده از رسوب دهی محلول نیترات سریم توسط محلول اگزالات امونیوم با غلظتهای مولی مختلف 1/0 ، 25/0 و 5/0 مولار و کلسیناسیون بعدی اکسید سریم سنتز شد ویژگیهای پودر سنتز شده با انالیزهایی چون ICP,FT-IR,DTA/TGA,XRD,SEM مورد بررسی قرارگرفت. نتایج حاصل نشان داد که با استفاده از محلول رسوبدهنده اگزالات امونیوم 5/0 مولار ، 45/94% سریم به صورت اگزالات از محلول جدا می شود که پس از کلسیناسیون تمام ان به فاز اکسید سریم با میانگین اندازه کریستالیت 11nm تبدیل می شود.