سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی شیمی پاک

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدحسین اخباری شاد – استادیار و دکتاری تخصصی شیمی آلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
هیرو دادیار – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد

چکیده:

سنتز مشتقات پلی هیدروکینولین ها از طریق واکنش تراکمی چهارجزیی، بین انواع آلدهیدهای آروماتیک، 5 و 5- دی متیل -1 و 3 سیکوهگزادیون (دیمیدون)، اتیل استواستات و آمونیوم استات در حضور دی سدیم پیرو فسفات ((Na(2)H(2)P(2)O(7) به عنوان کاتالیست در دمای 85-90 درجه سانتیگراد و حلال آب و به صورت تک مرحله ای انجام گردید. روش ارائه شده دارای مزایای متعددی مانند ساده بودن روش، زمان کوتاه واکنش و راندمان بالا می باشد. برای شناسایی مشتقات تهیه شده از طیف های CHN, (1)H-NMR, FT-IR و اندازه گیری نقطه ذوب استفاده گردید.