سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرنوش صادقی دولت آبادی – کارشناسی مهندسی معماری

چکیده:

هویت یک فضا مجموعه از نشانه هاست که وجه مشخصه یک فضا از لحاظ فرهنگی و کارکردی برای سرزمین محسوب می شود درمعماری گذشته ما طاق چهارایوانی و حیاط مرکزی و … عناصر سنتی معماری ایران زمین بودند که درحال حاضر رفته رفته به فراموسی سپرده شده است فلسفه کنش متقابل سنت و تجدد و بازتاب آن درعرصه های اجتماعی فرهنگی و به خصوص برمباحث تئوریک و نظری معماری همواره زمین هایی را برای حضور معماری گذشته با دیدگاه ها و رویکردهای متفاوت درمعماری معاصر ایران فراهم کرده و سوالات متعددی را مبنی برچگونگی این حضور درارا و آثار معماری موثر ایران مطرح کرده و تاثیرات و پیامدهای متفاوتی را برمعماری و شهرسازی معاصر به همراه داشته است. گستردگی پیچیدگی و اهمیت موضوع به گونه ای است که تنها دریک مقاله نمی توان به تمام ابعاد و جوانب این موضوع پرداخت دراین نوشتار به بررسی تحلیل و تاثیر شاخص ترین گرایشها و رویکردها درچگونگی حضور معماری گذشته درمعماری معاصر پرداخته میشود.