سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدرضا پاکروان – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
حامد رفیعی – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
محمد کاوسی کلاشمی – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
میلاد اتقایی کردکلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

پوشش 20 درصدی تقاضای مصرفکنندگان ایرانی برای روغن توسط سامانه تولید داخلی و وابستگی شدید به واردات این کالا، لزوم توجه به گسترش سطح زیر کشت انواع دانه های روغنی و برنامه ریزی بلن دمدت در راستای خودکفایی در تولید این محصول راهبردی را آشکار مینماید. توسعه کشت دوم در اراضی شالیکاری استان گیلان فرصتی مناسب برای گسترش سطح زیر کشت دانه روغنی کلزا را فراهم آورده است. پژوهش حاضر بررسی شاخص- های مزیت نسبی، حمایت و توان رقابت هزینهای تولید محصول کلزا در سه شهرستان بندرانزلی، تالش و رودبار، استان گیلان را مدنظر قرار داده است. در این راستا، با تعریف سناریوهای نه گانه ، نتایج بیانگر وجود مزیت در سناریوهای 2 ، 6و7و8 برای سامانه تولید کلزا در سه شهرستان بندر انزلی، تالش و رودبار است. محاسبه مقاد یرشاخصEPC در تمامی سناریوهای نهگانه برای سامانه تولید شهرستان بندر انزلی و تالش بیانگر آن است که مجموع اثرات مداخله دولت در بازار محصول و نهاده به نفع تولید کنندگان کلزا در این دو شهرستان می باشد . نتایجشاخص توان رقابت صادراتیUCx) مبین آن است که تحت تمامی سناریوهای نهگانه کلزای تولیدی در شهرستان های بندر انزلی و تالش در شرایط فعلی و با صرف نهادهها با قیمت داخلی توان رقابت در بازارهای جهانی را دارا میباشد. فواید زراعی کشت پاییزه، پایداری کشت و کار و ایجاد درآمد جنبی و افزایش تولید دانه های روغنی در استان گیلان از جمله دلایلی است که گسترش کشت کلزا را به عنوان گزینه ای مناسب برای دوره زراعی پاییزه مطرح مینماید.