سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

بنفشه فتح الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی گرایش مدیریت اطلاعات
ابراهیم افشار زنجانی – استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان
دامون نوذری – سرپرست منابع انسانی اطلس خودرو

چکیده:

امروزه مدیریت دانش به عنوان ابزاری قدرتمند برای دستیابی به مزیتهای رقابتی و مدیریت دارایی های دانشی اشکار و پنهان سازمان ها مطرح سات دانشگاهها نیز به دلیل ماهیت عملکردی خود به عنوان یکی از مراکز تولید رشد واشاعه دانش می توانند از آن بهره مند گردند در راستای اجرای اثربخش مدیریت دانش امکان سنجش اولیه پیاده سازی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است لذا در این پژوهش به بررسی میزان امادگی زیرساخت های اساسی پیاده سازی سامانه مدیریت دانش فرهنگ و عوامل انسانی ساختار و فرایند ها زیرساخت فنی در دانشگاه اصفهان پرداخته شده است روش تحقیق پیمایشی – توصیفی بوده و جامعه آماری این پژوهش را اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان که طی سالهای 84-86 دست اندرکار اجرای طرحهای پژوهشی بوده اند تشکیل داده است.