سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی ویسی – استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی
حسین صباحی – استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

مدیریت پایدار مناطق ساحلی مستلزم اقدامات کوتاه مدت و بلندمدت از سوی نسلهای فعلی بزرگسال و نسلهای اینده یعنی دانش اموزان و جوانان می باشد که در دستورکارهای توسعه پایدار اکوسیستم های مختلف توجه خاصی به اموزش انها مبذول شده است رهیافت Sandwatch یکی از ابتکاراتی است که از سوی یونسکو با هدف تغییر در سبک زندگی و عادات کودکان جوانان و بزرگسالان د رراستای تقویت قابلیت بازیابی اکوسیستمهای ساحلی و جهت مقابل با تغییرات اقلیمی پیشنهاد شده است دراین رهیافت اگاهی افراد از ماهیت شکننده محیطهای ساحلی و دریایی و ضرورت استفاده عاقلانه از آن ارتقا و توسعه می یابد . این رهیافت از یک روش شناسی علمی پیروی می کند و شامل چهار مرحله پایش یا نظارت برمحیطهای ساحلی ، تحلیل نتایج، تسهیم و برنامه ریزی برای تغییر محیطهای ساحلی و اجرا است که دراین مقاله به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت همچنین دراین مقاله برخی زمینه های کاربرداین رهیافت برای بهبود محیط زیست مناطق ساحلی توصیف خواهد شد. در پایان همچنین کارایی این رهیافت برای تلفیق موضوعات پایداری مرتبط با مدیریت مناطق ساحلی در برنامه های اموزشی موسسات اموزشی تشریح می گردد.