سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباس بحرودی – استادیار دانشگاه تهران
علی سروش آریا – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک
مریم اسدی سرشار – کارشناس ارشد تکتونیک

چکیده:

زمان سنجی فعالیت ساختمانهای نمکی سری هرمز درجنوب شرق حوضه زاگرس یکی ازمهمترین پارامترهای تجزیه و تحلیل حوضه رسوبی زاگرس محسوب میشود این امر بخصوص درزمینه مطالعات اکتشافی نفت گاز موجوددراین حوضه که بیش از60 درصد نفت جهان و 30درصد ازمنابع گازی موجود درسیاره زمین را برگرفته بسیارحائز اهمیت است شواهدزمین شناسی نشان داده است که حوضه زاگرس دارای تاریخ طولانی بوده و دردوره های زمانی مختلف عوارض ساختمانی متفاوتی به تواتر درآن فعال شده اند فعالیت این عوارض بخصوص ساختهای نمکی هرمز درهر دوره زمانی برروی برگ برگ چینه های موجود درآن ثبت و ضبط شده است استخراج این اطلاعات ضبط شده می توانددیدگاه بسیارارزشمندی را برای درک تاثیر عوارض ساختمانی موجوددرحوضه برروی تشکیل و تجمع منابع هیدروکربنی فراهم نماید متاسفانه اطلاعات زیرسطحی محدودی دراین زمینه بصورت منتشر شده وجود داشته و یا این اطلاعات تمامی حوضه را پوشش نمیدهد.