سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لاله محمودی کوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنگ شناسی و رسوب شناسی
حسن امیری بختیار – دکتری زمین شناسی
عبدالحسین کنگازیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

دراین مطالعه سکانس استراتیگرافی رسوبات سازند آسماری الیگو – میوسن درچاه شماره 61 میدان اغاجاری واقع درجنوب غرب ایران مورد بررسی قرارگرفته است براساس مطالعه مقاطع نازک مغزه های نفتی و نمودارهای چاه پیمایی تعداد4/5 سکانس رسوبی درجه سوم دراین سازند شناسایی شد که دریک حوضه درون پلاتفرمی رسوب کرده اند مقایسه این سکانسها با سکانسهای شناسایی شده از سازند آسماری درمیادین و رخنمون های همجوار نشان میدهد که رسوبگذاری سازند آسماری درزمان الیگوسن چاتین دریک محیط دریای باز اغاز شده و به شیب پلاتفرم رسیده است سپس طی اشکول اکیتانین حوضه رسوبی پرشده و دراشکوب بوردیگالین به دلیل کج شدگی بستر حوضه به سمت شمال شرق عمیق شده است.