سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد میرزاده – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مواددانشگاه صنعتی اصفهان
بهزاد نیرومند – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

ویسکوزیته بالاتر دوغابهای نیمه جامد آلیاژهای فلزی باعث شده است که ریخته گری ثقلی این دوغابها تقریبا غیرممکن باشد بنابراین قابلیت پرشدن قالب یا سیالیت درریخته گری نیمه جامد از اهمیت بسزایی برخوردار است این مقاله به بررسی تاثیر پارامترهای مختلف شامل درصد جامد سرعت همزدن دوغاب نیمه جامد نیروی اعمال برقالب و ضخامت مقطع کانالهای قالب برسیالیت دوغال نیمه جامد Al-7wt%Si می پردازد به این منظور دوغابهای نیمه جامد این آلیاژ بهروش همزدن مکانیکی در حالت نیمه جامد تهیه و سپس در یک قالب ماسه ای که نیروی کنترل شده گریز از مرکز روی آن اعمال می شد ریخته شد قالب دارای چهار کانال مستقیم با ضخامتهای مقطع مختلف جهت ایجاد تغییر در سرعت سرد شدن و تنش سطحی بودسیالیت آلیاژ نیمه جامد Al-7wt%Si با به کارگیری نیروی گریز از مرکز و با افزایش سرعت همزدن بهبود پیدا کرد سیالیت با مجذور کسر مایع و ضخامت مقطع قالب به ترتیب به صورت خطی و نمایی افزایش یافت. درپایان رابطه طول سیالیت با پارامترهای فرایند ارایه گردید.