سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس یکسان سازی نامهای جغرافیایی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

حسن مهربان – کارشناس دفتر تقسیمات کشوری ، وزارت کشور

چکیده:

نام مکانهای جغرافیایی یکی از مهمترین شاخص هویت ملی هر کشوری به شمار میرود. سیر تغییر نام و نامگذاری مکانهای جغرافیایی در طی قرون گذشته تحت تأثیر عواملی چند بوده و از این نظر جای بسی تحقیق و تأمل وجود دارد. در بعضی ادوار نامها متأثر از فرهنگ اقوام بوده و توسط خود مردم انتخاب میشدند و در بعضی ادوار دیگر با دستور بزرگان و پادشاهان نامگذاریها و تغییر نامها انجام گردیده است و در قرون اخیر با شکلگیری دولتهای منسجم و تهیه قوانین و دستورالعملها، این امر به طور سیستماتیک توسط دولت انجام گردیده است. در این مقاله به بررسی این عوامل و سیر تاریخی آن میپردازیم.