سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1385

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا آقائی – مؤ
پاتریک پتیتجان – موسسه فیزیک نجومی پاری
باستیان آراسیل – گروه نجوم، دانشگاه ماساچوست، امهرست، آمریکا
فرانک کپلنی – موسسه فیزیک نجومی پاریس، مرکز ملی پژوهشهای علمی، دانشگاه پیر و ماری ک

چکیده:

اعتقاد بر این است که بیش از %90 ماده باریونی کیهان در فضای بین کهکشانی است . تعداد زیاد خطوط جذبی هیدروژن خنثی در طیف کوازارهای دور، جنگل لیمان آلفا، نمایانگر این مواد باریونی است . لذا در این مقاله به کمک طیف سنجی از کوازارهای درخشان نیمکره جنوبی آسمان، به بررسی تکامل متوسط عمق نوری . خواهیم پرداخت 1.8<Z<3.5 هیدروژن خنثی در این فضا و نیز محاسبه تابع همبستگی چگالی انرژی جنگل لیمان آلفا در