سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوالفضل قهرمانی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

چکیده:

یکی از رویکردهای موثر در پیشگیری از صدمات و بیماریهای شغلی، کاهش خسارتهای ناشی از رویدادهای شغلی و افزایش بهره وری، استقرار و برقراری یک سیستم مدیریت موثر ایمنی و بهداشت حرفه ای در سازمان ها می باشد . مشکلات موجود در استقرار و نگهداری این سیستم های مدیریتی باعث ایجاد تغییرات ناچیزی در رویکردهای سازمان های دارای گواهینامه در امور ایمنی و بهداشت حرفه ای شده و تغییرات فقط به ساختار الزامی سیستم محدود شود . یک سیستم موثر مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای در سازمان باید ریسک خطرات محیط کار را کنترل کرده و صدمات، بیماریها و خسارات ناشی از کار را کاهش دهد . بنظر می رسد سازمان های کشور ما با اطلاع از مشکلات معمول در استقرار و نگهداری سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بتوانند از بروز مشکلات تاثیرگذار بر کیفیت سیستم پیشگیری کرده و پیامدهای نامطلوب ناشی از آنها را کاهش دهند