سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عقیل فرهادخانی – شرکت مهندسین مشاور نیرو
رامین شریعت یزدی – شرکت مهندسین مشاور نیرو
بهروز دشتی – بهروز انرژیهای نو ایران

چکیده:

مقاله حاضر مروری است بر توصیف و عملکرد سیستم اندازه گیری و کنترل نشانه گیری هلیوستاتها . (BCS) 1 این سیستم در نیروگاههای خورشیدی با دریافت کننده مرکزی استفاده می شود . هدف از کاربرد این سیستم تنظیم، مشاهده و نظارت بر نحوه عملکرد هلیوستاتها و سیستم کنترل آنها است . سیستم BCS مورد اشاره در این مقاله، جهت نیروگاه خورشیدی ۱ مگاواتی در دست طراحی واقع در طالقان طراحی و تصویب شده و در صورت تأمین منابع مالی و تجهیزات مورد نیاز اجرا خواهد شد ] . [ ۱ سیستم BCS بر اساس کالیبره کردن و پردازش کامپیوتری تصاویر ویدئویی اشعه خورشیدی منعکس شده توسط هلیوستاتها بر روی یک صفحه هدف است . به علاوه بطور همزمان تصویر خورشید توسط یک دوربین ردیاب خورشید گرفته شده و توسط سیستم کامپیوتری ثبت شده و جهت محاسبه نحوه توزیع تابش مورد استفاده قرار می گیرد . در این مقاله تئوری اساسی و روشهای تحلیلی جهت محاسبه میزان انحراف مرکز تصویر ( خطای نشانه گیری هلیوستات ) و نیز میزان توان واقعی تشعشع بر خورد کرده با هدف مورد بحث قرار گرفته است .