سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1385

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

غلامرضا جودکی – گروه مهندسی نقشه برداری دانشگاه زنجان، بلوار دانشگاه،زنجان
زهره صفدری – گروه فیزیک دانشگاه زنجان،بلوار دانشگاه،زنجان

چکیده:

یکی از روش های تعیین موقعیت نسبی سه بعدی تداخل سنجی امواج رادیویی می باشد ،که این روش به نام LBIیا VLBI معروف می باشـد . در ایـن روش از سـیگنال هایی که بوسیله اجسام فرازمینی به نام کوازارها منتشر می شوند استفاده می شود . به منظور مطالعه حرکت پوسته در مقیاس بین قاره ای از ایستگاههای VLBI استفاده مـیشود . در این مقاله اصول VLBIبهمراه مطالعه حرکت پوسته ارائه میشود