سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

طاهره نثاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

سیستم تولید به هنگام JIT یک فلسفه مدیریتی است که خاستگاه آن کشور ژاپن است دراینسیستم هیچ مواد اولیه ای خریداری نمی شود و هیچ محصولی ساخته نمی شود مگر در هنگام ضرورت، این سیستم برحذف هرگونه اتلاف و بهبود مستمر بهره وری تمرکز دارد استفاده ازاین سیستم دارای یک سری مزایایی است که افزایش کیفیت و کاهش میزان موجودی و متعاقب ان کاهش هزینه ها از ان جمله اند. اجرای موفق سیستم JIT نیازمند فراهم کردن یک سری زیرساختها و مقدمات بوده است و نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد این سیستم علیرغم مزایایی که دارد با یک سری محدودیتها رو به رو است که از ان جمله می توان به عدم استفاده مناسب از آن در همه کشورها اشاره نمود دراین تحقیق درباره اهداف، مزایا محدودیتها، مراحل پیاده سازی و … این سیستم بحث می شود روش مورداستفاده در این تحقیق مطالعات کتابخانه ای است.