سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی نجفی –

چکیده:

در این مقاله ساده ترین سیستم خودران بصورت شناگری که از دو کره ی متصل به هم ساخته شده است را معرفی میکنیم. چرخش نسبی دو کره نسبت به هم به شکل خاص پیشنهاد شده قادر است که سیستم را در شرایط عدد رینولدز دقیقا صفر، به سمت جلو براند. با محاسبه ی سرعت سیستم نشان میدهیم که شرایط لازم برای حرکت به زاویه ی بین محور حرکت دورانی کره ی کوچک و محور واصل کره ی بزرگتر به صفحه ی دوران کره ی کوچکتر بستگی دارد. از مدل ارایه شده میتوان در طراحی یک نانو ماشین مولکولی استفاده کرد.