سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد تولیت – دانشگاه فردوسی مشهد مرکز پژوهشهای مخابرات و کامپیوتر
حسین ضمیری – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

کانالهای مخابراتی صوتی زیرآب بدلیل تغییر پذیری محیط دارای پاشیدگی توام زمانی و فرکانسی هستند که ارسال داده ها درآن را با چالش روبرو می سازد دراین راستا مدولاسیون چندحاملی OFDM نامزدمناسبی برای سیستم های مخابراتی زیراب هستند امانظر به محدودیت پهنای باند کانالهای زیرآب و پاسخ ضربه طولانی این کانالها مدولاسیون OFDM بدلیل استفاده از پیشوند چرخشی CP دارای کارایی مناسب پهنای باند نمی باشد دراین مقاله ما ساختار سیستم مخابراتی MIMO زیراب مبتنی بربانک فیلتر MIMO-FB را پیشنهاد می کنیم که بدلیل عدم نیاز به پیشوند چرخشی ضمن استفاده از ویژگی چندحاملی و گوناگونی فضایی دارای کارایی پهنای باند بهتری نسبت به سیستم MIMO-OFDM می باشد.