سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابراهیم شریفی تشنیزی – کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
محمد فتح الهی – کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
آصف لطفی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان .
قدرت الله فرهودی – استاد زمین شناسی دانشگاه شیراز .

چکیده:

تونل به دلایل مختلفی احداث میگردد که یکی از این دلایل انتقال آب از قسمتی به قسمت دیگر و همچنین حفاظت ساختگاه سدها در برابر سیلابها میباشد . تونل انحراف آب سد پیغامچای کلیبر به منظور حفاظت ساختگاه سد در برابر سیل در جناح راست سد پیغامچای در حال احداث میباشد . ساختگاه سد پیغامچای کلیبر بر روی رودخانه پیغامچای در ۱۵ کیلومتری جنوب شهرستان کلیبر واقع در استان آذربایجان شرقی واقع شده است . در این مقاله به تحلیل آماری نتایج برداشتهای صحرایی ناپیوستگیها توسط نرمافزار DIPS پرداخته و سپس طبقهبندی تودهسنگها (Q,RMR,GSI) در ۶۰ متر ورودی مسیر تونل پرداخته شده است و سپس با استفاده از ردهبندیهای توده سنگ به پیشنهاد سیستم نگهدارنده در ۶۰ متر ورودی مسیر تونل اشاره شده است و با در نظر گرفتن وضعیت درزهها در ۶۰ متر ورودی مسیر تونل، با استفاده از نرمافزارUNWEDGE به بررسی ناپایداری ساختاری در مسیر تونل پرداخته شده و وضعیت گوهها ایجاد شده را در مسیر تونل مورد بررسی قرار دادهایمو سپس با استفاده از نرمافزار UNWEDGE به بررسی سیستم نگهداری لازم برای کنترل گسیختگی گوهای پرداختیم