سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیده رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب گرایش هیدرولیک
محمدرضا کاویانپور – دانشیار گروه مهندسی آب
علی پورحسن – کارشناس ارشد مهندسی رودخانه

چکیده:

رویکردهای سنتی مقابله با سیلاب که عمدتا ماهیت سازه ای دارند کارایی خود را از دست داده اند درمدیریت ریسک سیلاب برای رسیدن به توسعه پایدار دو روش مقاومتی و انعطاف پذیری وجوددارد برای کمی سازی مفهوم انعطاف پذیری که باعث افزایش تحمل سیستم فیزیکی اقتصادی – اجتماعی در معرض سیلاب می شود شاخصهایی تعریف شده است سیستمهای تصمیم گیری چندمعیاره به عنوان ابزاری برای اولویت بندی استراتژی های انعطاف پذیر که در مدیریت سیلاب مطرح شده مورد استفاده قرار می گیرد.مطالعه موردی حاضر بازه ای از حوضه ابریز گرگانرود از پایین دست سد گلستان یک تا پایین دست شهر گنبد را شامل میشود ابتد مدلسازی هیدرولیکی و براورد خسارات ناشی از سیلابهای مختلف با دوره بازگشتهای مختلف براورد و سپس هفت استراتژی مدیریتی توسط چند روش گوناگون از سیستمهای تصمیم گیری چند معیاره با هم مقایسه و رتبه بندی می شود.