سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین آهوار – مربی،گروه حقوق،دانشگاه پیام نور

چکیده:

نظام حقوقی ایران بر مبنای نظام حقوقی رومی – ژرمنی پایه ریزی شده و مجلس شورای ملی و بعد از آن مجلس شورای اسلامی متولی رسمی قانون گذاری در کشور شناخته شده است . سبک زندگی از مفاهیم علوم اجتماعی بوده که از زمان ورود اسلامی به یاران خصوصا بعد از سال 1357 صبغه اسلامی به خودگرفته و همواره مورد توجه قانون گذار بوده است . با وجود تحولات و هجمه های فرهنگی، از آنجایی که مردم تنها اطاعت از قانون را لازم میدانند، درصورتی که سبک زندگی حداقل در کلیت خود در قالب مواد قانونی ظاهر نشود نمی توان به لازم الاجرا بودن و باقی ماندن آن به شکل اصیل، خوش بین بود .