سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان روشنی – کارشناس ارشد سازه های آبی، مهندسین مشاور دیتاب
سیده مجتبی نبوی رضوی – مدیر کل دفتر توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی ، شرکت مدیریت منابع آب ایران
رضوان تاکی – کارشناس ارشد ابیاری و زهکشی، شرکت مدیریت منابع آب ایران

چکیده:

مطالعات طراحی شبکه های آبیاری و تسطیح اراضی بسیار زمان بر است. این امر سبب می شود تا اغلب مشاوران در طراحیها از گزینه ای استفاده نمایند که اغلب با تغییرات کوچکی می توان گزینه بهینه تری نسبت به آن یاف. از سوی دیگ راستفاده از فرضیات ساده کننده محاسبات در طراحی ، سبب کاهش دقت برآوردهای نهایی می شود که به نوبه خود هزینه های متعددی را به طرح می افزاید. در این تحقیق با توسعه نرم افزاری یکپارچه (Integrated) محیط گرایکی کاربر دوستی در اختیار طراح قرار داده شده است تا با استفاده از آن هم زمان طراحی ها کاهش یابد و هم گزینه مناسب تر با برآوردهای دقیقتر انتخاب شود. استفاده از این نرم افزار در تسطیح اراضی، زمان انجامطراحی را از 30 نفر روز برای 1000 هکتار به 1 نفر روز کاهش می دهد در انتها مثالی جهت بررسی میزان تاثیر مطالعه دقیقتر گزینه های مشابه در طراحی، مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به نتایج آن، در گزینه نهایی بیش از 15 درصد هزینه ها کاهش یافته است.