سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدعظیم آرمین – دانشجوی دکتری برق دانشگاه فردوسی مشهد
حبیب رجبی مشهدی – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

بازار برق، به دلیل ویژگی های خود نمی تواند به شکل یک بازار رقابت کامل در نظر گرفته شود. به دلیل تعداد کم بازیگران و همگن بودن کالای تولیدی در این بازار بیشتر می توان، آن را یک بازار رقابت چند جانبه نامید. این مسئله با بروز بحران هایی در بازار های برق در جهان نمود بیشتری یافت. در این بازار قدرت بازار بازیگران قیمت بازار را از مقدار رقابتی افزایش خواهد داد. از طرفی امکان تبانی بین واحدهای بازار نیز وجود دارد که موجب خواهد شد تا قیمت ها در بازار بالاتر رود. بالا رفتن قیمت در تبانی متاثر از وابستگی بار به قیمت در بازار است. در این مقاله، نخست ویژگی های بازار برق در ارتباط با تبانی به همراه برخی موارد دیده شده از تبانی در بازارهای برق دنیا، تشریح شده است و سپس، یکالگوریتم ابتکاری بر مبنای بهینه سازیPSO جهت مدل سازی رفتار واحدها در فرآیند قیمت دهی به بازار، ارائه می گردد. بر مبنای این روش شبیه سازی در دو حالت رقابتی و حالتی که تبانی صورت می گیرد، انجام شده است. تغییرات قیمت در این حالت در اثر قدرت بازار و تبانی واحدهای بازار به همراه سایر نتایج در پایان مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد