سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تهویه صنعتی و بهداشتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

قنبرعلی شیخ زاده – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان
مجید دستمالچی – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی، دانشگاه کاشان
حمید تیموری – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی، دانشگاه کاشان
جعفر امانی – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی، دانشگاه کاشان

چکیده:

در این مقاله به مطالعه عددی تهویه یک سالن مرغداری با مکش از کف پرداخته شده است. در این روش، در کف سالن کانالهائی ایجاد شده و به کمک آنها گازهای آلوده کنندهی هوای سالن مانند دی اکسید کربن که حاصل تنفس مرغها می- باشد و سنگینتر از هوا است از سالن به فضای بیرون از مرغداری هدایت میشود. از مزایای این روش میتوان به یکنواخت بودن جریان هوا در سرتاسر سالن و کاهش ارتفاع لازم برای سقف به دلیل کاهش سرعت هوا نسبت به روشهای دیگر اشاره کرد. هندسه حل با استفاده از نرمافزار گمبیت مدلسازی و میدان جریان توسط نرم افزار فلوئنت شبیهسازی وحل شده است. فاصلهی بین دریچههای خروجی هوا و نیز قطر آنها مورد بررسی قرار گرفته و حالتی که بهترین جریان هوا بوجود میآید، تعیین شده است. با افزایش دبی مکش، تاحد زیادی از میزان آلایندهها کاسته میشود. برای اینکه جریان هوا کل فضای سالن مرغداری را تحت پوشش قرار دهد، بهتر است که ورودی هوا و خروجی آن روبروی یکدیگر نباشند. برای دبی هوای معین، هر چه تعداد دریچههای خروجی افزایش پیدا کند، قطر آنها کاهش مییابد و تهویه به صورت یکنواختتر انجام میشود. به عبارتی دیگر، آلایندهها از طریق منافذ بیشتری جمع آوری میشوند. در این حالت مباحث اقتصادی محدود کنندهی تعداد دریچهها میباشد.