سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد افشاری – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیرتهران- ایران
گئورگ قره پتیان – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیرتهران- ایران
فرشید دارابی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیرتهران- ایران
سیدمهدی موسوی سنگدهی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

جبرانگر پویای ولتاژ ، یک دیدگاه اقتصادی جهت حفاظت بارهای حساس در برابر افت ولتاژ می باشد . افت ولتاژها غالبا در بازه زمانی کوتاهی رخ می دهند و اغلب در اثر اتصال کوتاه و یا راه اندازی موتورها، که جریان زیاد می کشند، اتفاق می افتند استفاده از DVR .درسطح ولتاژ متوسطMVفرصتی را جهت حفظ بارهای حساس در برابر افت ولتاژ ها فراهم می آورد .کنترلDVR به روش کنترل مود لغزش (SMC) آن را جهت جبران سازی افت ولتاژ ، اضافه ولتاژ، فلیکر و هارمونیک ها نیز مناسب می سازد . در این مقاله مفهوم تزریق کمینه انرژی برای جبران سا زی ولتاژ به کار گرفته شده است و شبیه سازی های صورت گرفته با نرم افزار PSCAD/EMTDCکنترل کامل ولتاژ برای بار های حساس ، را ناشی از اتصال کوتاه در بالادست و پایین دستDVR نشان می دهد . مقایسه نتایج شبیه سازی با نتایج تجربی مرجع 14 ] کارایی روش کنترل پیشنهادی را تایید می کند.