سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه دهقانی دشتابی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی
مجید محمودابادی – استادیار بخش خاکشناسی
حمیدرضا عظیم زاده – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد

چکیده:

فرسایش بادی یکی از عواملی است که باعث بیابان زایی درمناطق خشک و نیمه خشک می شود شدت فرسایش بادی به سرعت باد و خصوصیات خاک بستگی دارد امروزه باتوسعه مدلهای فرایندی سهم فرایندها ومکانیسم ها در مدلسازی فرسایش بادی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است یکی از مهمترین عوامل موثر بر شدت فرسایش بادی، زبری سطح خاک می باشد علاوه بر کلوخه ها که باعث ایجاد زبری سطحی می شوند ناهمواریهای حاصل از شخم نیز همین نقش را دارند با توجه به محدودیتها اندازه گیری فرسایش در شرایط صحرایی تحقیق حاضر به بررسی نقش زبری های مختلف آئرودینامیکی بر شدت فرسایش با استفاده از ازمایش تونل باد می پردازد. بدین منظور یک نمونه خاک زراعی را از الکهای 2، 5 ، 15 میلی متر عبور داده شد را در محفظه ازمایش تونل باد ریخته و شیارهایی با ارتفاع 2 سانتی متر و 5 سانتی متر با قالب بر روی آنها ایجاد شد. باد با سرعتهای 2، 9، 15، 18 متر بر ثانیه در ارتفاع 20 سانتی متر برروی نمونه ها ایجاد گردید.