سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی برومندنیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب – گروه مامپیوتر
اکرم ابراهیم اصفهانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب – گروه مامپیوتر

چکیده:

بدلیل کاربرد وسیع سیستمهای بلادرنگ ، مطالعات بسیاری پیرامون چگونگی زمانبندی وظایف بلادرنگ صورت گرفته است و الگوریتم های متفاوتی جهت زمان بندی وظایف بلادرنگ در محیط های تک پردازنده ای وجود دارند رایجترین آنها RMS و EDF می باشند که بکار گرفتن انها در محیط های چند پردازنده ای منجر به مشکل فقدان خط مرگ خواهد شد. دو جنبخه مهم زمانبندی وظایف ، بلادرنگ در محیط های چند پردازنده ای فوریت و همزمانی بین کارها می باشد. در این مقاله الگوریتم جدیدی جهت زمانبندی وظایف بلادرنگ در محیط چند پردازنده های با عنوانLADO پیاده سازی می شود که دو چنبه مذکور را مدنظر قرار می دهد . سپس کارایی آن با الگوریتم HAD و الگوریتم های فوق الذکر مقایسه می گردد.