سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مسعود محبی – گروه فیزیک ، دانشکده علوم ، گروه فیزیک دانشگاه گیلان ، رشت
سعید باطبی –
حمید رحیم پور –

چکیده:

انتشار پالس فوق کوتاه در اتمسفر برای طول موج درناحیه مادون قرمز مدل سازی شده است، بویژه اثرات غیر خطی از جمله اثر کر ( لحظه ای و تاخیری) ، واکانونی پلاسما، پراش، یونیزاسون چند فوتونی ،اتلاف ناشی ازجذب پلاسما ، اتلاف ناشی ازجذب چند فوتونی و پاشندگی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج محاسبات ازتشکیل فیلامنت (میله) ، با قطر متوسطی در حدود چند میکرون دلالت داردکه قله شدت لیزر، در ناحیه فیلامنت شدن به مقدار پایین تر از (W / cm2)10 به توان ۱۳ برای پالسی به طول موج λ۰=۸۰۰nm و چگالی الکترونی ، تا مقدار ۱۰به توان ۱۲(cm-1) محدود می شود. نتایج بدست آمده با آزمایشهای اخیر ، سازگاری دارد.