سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهاره کامیاب مقدس – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – گاز
جمشید فتحی کلجاهی – استاد دانشکده مهندسی شیمی – نفت و گاز
سیدابوالحسن محمدی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – رئیس مهندسی فراورش

چکیده:

در این مطالعه برج تثبیت پالایشگاه گاز فراشبند شبیه سازی شده است. خوراک این واحد که شامل 36 جزء، می باشد در دو محل مختلف وارد برج می شود. حدود 75%کل خوراک، بعد از گرم شدن در محل سینی ششم و 25% باقی مانده با همان درصد ترکیب شاخه اول ولی به صورت سرد در محل سینی اول به برج وارد می شود. هدف از این مطالعه محاسبه پارامترهای عملیاتی برجتثبیت مایعات گازی می باشد، بطوریکه با تعیین شرایط عملیاتی RVP مایعایت تولید شده در محدود 6 تا 12 psia باشد، این مطالعه شامل برقراری موازنه انرژی و مواد در تک تک سینی ها و کل برج می شود و با توجه به اینکه خوارک این برج از 36 جزء، مختلف تشکیل شده است، موازنه جرم برای هر کدام از اجزاء خوراک، روی هر سینی نوشته می شود و در نهایت با ترکیب با موازنه انرژی دستگاه معادلات حاصل حل می شوند و به این ترتیب پروفایل غلظت و دما درهر کدام از سینی ها بدست می آیند.