سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرتضی فتحی پور – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
اتوسا الهی دوست – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
علیرضا مجاب – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده:

در این مقاله قصد داریم تاثیر ایجاد پنجره با شکاف انرژی مدرج بر عملکرد سلول خورشیدی تک پیوندی مبتنی برAlxGa1-xAs/GaAsرا توسط شبیه سازی نشان دهیم. شبیه سازی توسط نرم افزار Silvaco Tcad/Atlas انجام می شود و این امکان را فراهم می آورد تا با صرفه جویی در زمان و هزینه نه تنها عملکرد و پارامترهای افزاره را بررسی کنیم، بلکه آن ها را بهبود بخشیم. در این مقاله ابتدا به بررسی عملکرد سلول خورشیدی تک پیوندی مبتنی بر AlxGa1-xAs/GaAs می پردازیم و ساختار بهینه ای برای چنین سلول خورشیدی ای پیشنهاد می کنیم و سپس نشان می دهیم که مدرج سازی شکاف انرژی پنجره سلول خورشیدی موجب افزایش بازده تبدیل Conversion Efficiency و بهبود بازده کوانتومی QuantumEfficiency) آن می شود.