سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1384

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدی هرزچی – مرکز تحقیقات گداخت هسته ای سازمان انرژی اتمی ، تهران
حامی فرید یوسفی – مرکز تحقیقات گداخت هسته ای سازمان انرژی اتمی ، تهران
ناصر علی نژاد – مرکز تحقیقات گداخت هسته ای سازمان انرژی اتمی ، تهران

چکیده:

خاصیت چنبره ای توکامک سبب تولید جریانی موازی در راستای میدان مغناطیسی می شود . سهمی از این جریان موازی ناشی از خمیدگی خطوط میدان مغناطیسی است . و سهم دیگر ناشی از گرادیان شعاعی فشار الکترون ها می باشد که به آن جریان خود راه اندازمی گویند . این جریان در یک رژیم غیر برخوردی ( موزی ) سهم قابل توجهی از جریان کل پلاسما را به خود اختصاص می دهد و همچنین محرک ناپایداری مد پارگی نئوکلاسیک در توکامک نیز می باشد . در این کار تئوری با حل عددی معادله گراد شفرانوف در دستگاه مختصات شار، میزان و سهم جریان خود راه انداز نسبت به جریان پلاسما با استفاده از مدل تک یونی و غیر برخوردی هیرشمان محاسبه شده است .