سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش داخلی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

یوسف علیدوستی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
منصور طالبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمچلسی

چکیده:

در علوم مهندسی و صنعت انتقال حرارت نقش مهمی را دارا می باشد و همواره محققین درصدد افزایش انتقال حرارت بوده اند که نتیجه آن افزایش راندمان و کاهش مصرف انرژی بوده است . محققین برای افزایش انتقال حرارت راهکارهای متعددی را مورد بررسی قرار داند که م یتوان به مورادی همچون استفاده از نوع سیال عامل هدایت حرارت و نوع هندسه انتقال حرارت اشاره نمود، در مورد سیال عامل هدایتمی توان به استفاده از نانو سیال ها استافده نود . نانو سیال با ترکیب نانو ذره و سیال عامل به دست می آید که نسبت به سیال پایه به مراتب افزایش انتقال حرارت بهتری را دار می باشد یکی دیگر از موارد افزایش انتقال حرارت تغییر نوع هندسه می باشد در مورد نوع هندسه انتقال حرارت یکی از روش های انتقال حرارت استفاده از لوله های اسپیرال می باشد که می توان از آن در مبدل های حرارتی استفاده نمود در این تحقیق با شبیه سازی عددی و با استفاده از نانو سیال به بررسی ضریب انتقال حرارت در لوه اسپیرال پرداخته می شود و پس از بدست آمدن نتایج با نمودار روش تجربی مطابقت داده خواهد شد همچنین به بررسی اثرات درصد نانو ذرات در افزیش میزان انتقال پرداخته می شود و بهترین درصد حجمی استفاده از نانو ذرات بیان خواهد شد .