سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1385

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید میرزانژاد – گروه فیزیک دانشگاه مازندران ، بابلسر
بهنام بهادری – گروه فیزیک دانشگاه مازندران ، بابلسر

چکیده:

شبکه غباری علم جوانی است و کاربردهای آن ناشناخته است . ما حرکت پرتو الکترون در شبکه غباری را شبیه سازی کرده ایم و وابستگی سرعت عرضی الکترون به پارامترهای سیستم را بدست آورده ایم . نشان دادیم شبکه غباری می تواند به عنوان یک میدان ویگلر ریز در لیزر الکترون آزاد به کار رود .