سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسیح ذوالقدر – دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه های آبی، بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز
سیدمحمدرضا هاشمی – استادیار بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز
سیدمحمدعلی زمردیان – استادیار بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز

چکیده:

مطالعات شکست دایک عموما به منظور پهنه بندی سیلاب و تعیین مناطق آسیب پذیر صورت می گیرد. ازآنجاکه انتشار سیلاب ناشی از شکست دایک ها عموما به صورت دو بعدی صورت می پذیرد، استفاده از روش های عددی دو بعدی در مطالعات شکست دایک اجتناب ناپذیر است. در این مقاله از مدل دو بعدی مایک ۱۲۱ برای شبیه سازی وضعیت جریان در محل شکست دایک و پهنه بندی سیلاب خروجی استفاده شده است. مایک ۲۱ یک مدل دو بعدی است که معادلات ناویر-استوکس ۲ متوسط گیری شده در عمق را حل می کند. در این پژوهشابتدا مدل مایک ۲۱ در شبیه سازی شکست دایک با استفاده از داده های آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفته و پساز تایید صحت نتایج مدل، اقدام به مطالعه موردی بر روی رودخانه حله شده است.