سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جلال قاسمی – دانشکده فنی – دانشگاه تبریز ایران
محمدجواد میالی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور ایران
محسن منتظری – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور ایران

چکیده:

شناخت دقیق عملکرد نیروگاههای سیکل ترکیبی که امروزه استفاده از آن ها بدلیل دارا بودن راندمان بالا در حال افزایش است در راستای بهره برداری بهینه ضروری می باشد . از طرفی دیگر از جمله روشهای مناسب برای بررسی و تحلیل عملی سیستم های بزرگ همچون نیروگاهها، شبیه سازی کامپیوتری می باشد . در این مقاله ابتدا نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان مورد مطالعه قرار می گیرد و با استفاده از معادلات و قوانین فیزیکی، شیمیایی و روابط مهندسی و مشخصات نیروگاه مدلهای ریاضی مناسبی برای تک تک اجزاء اصل نیروگاه از قبیل کمپرسور، توربین گازی، بویلر بازیاب حرارتی، توربین های بخار فشار قوی و فشار ضعیف، کندانسور ، دی ایتور، پمپ های آب تغذیه، گروشی و پمپ کندانسور ارائه می شود . سپس با ارتباط مناسب بین مدلها و بررسی گروهی آنها برای سیکل گاز و بخار و در نهایت با تلفیق آنها با یکدیگر یک مدل کلی دینامیکی از نیروگاه بدست می آید . با استفاده از نرم افزار Simulink مدل دینامیکی نیروگاه روی کامپیوتر Pc شبیه سازی شده و با مقایسه نتایجشبیه سازی و داده های واقعی نیروگاه در نقطه کارنامی، صحت مدلسازی مورد تائید می باشد